Lichtpuntjes
Tijdens het fietsen zat ik te denken over een column van Rob Mulder, directeur van de Vereniging Eigen Huis. De inhoud snijdt wel hout volgens mij. Het is weer eens een lichtpuntje tussen alle sombere berichten die dagelijks over ons worden uitgestort.

Het gaat om onderstaand artikel:

“The reports of my death are greatly exaggerated,” aldus een aan Mark Twain toegeschreven citaat. Met de berichtgeving over een woningmarkt die ten dode opschreven zou zijn, is het net zo.

Randstad groeit nog met 700.000 mensen
Deze week was in alle kranten te lezen dat het aantal mensen in de Randstad de komende vijftien jaar nog met 700.000 toeneemt¹. Daarnaast groeien ook steden als Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden flink door. Daar staat tegenover dat er een aantal krimpgebieden is. In totaal zal het aantal inwoners van Nederland tot 2025 groeien van 16,7 tot 17,5 miljoen. Deze mensen moeten allemaal wonen. Of het nu in een huurwoning of een koopwoning is.

Toenemende druk op de woningmarkt
De druk op woningmarkt neemt dus de komende jaren alleen maar verder toe. Een citaat uit het persbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek: “Mede door de economische crisis hebben veel gemeenten hun bouwplannen opgeschort dan wel afgelast. Toch zal de verwachte groei van het aantal huishoudens in Nederland, met circa 800 duizend tussen 2010 en 2025, opgevangen moeten worden in de woningmarkt. Daar waar de bevolkingsgroei zich in de Randstad concentreert, is de groei van het aantal huishoudens binnen en buiten de Randstad ongeveer gelijk. Dit komt doordat buiten de Randstad het aantal personen per huishouden sneller daalt, als gevolg van een sterkere vergrijzing.” Ik citeer letterlijk. Dat u niet denkt dat ik het zelf verzin...

Bron van verwarring
Hoewel Mark Twain – we schrijven 1897 – de berichten over zijn dood zwaar overdreven vond, moest hij wel toegeven dat een nicht van hem enige tijd geleden ernstig ziek was geweest. Misschien was dat de bron van alle verwarring? Op de woningmarkt worden verkeerde conclusies getrokken uit het feit dat er momenteel zoveel woningen te koop staan. Hoewel de meeste verkopers ook potentiële kopers zijn, wordt dit ten onrechte geïnterpreteerd als een enorm overschot aan koophuizen. En dan is de conclusie al snel getrokken dat de huizenprijzen fors omlaag moeten. Om starters te helpen, wordt er ook nog vaak aan toegevoegd.

Behoefte aan voldoende nieuwbouw...
Starters worden echter vooral geholpen door een voldoende – dus stijgend – aanbod van geschikte woningen. Alleen voldoende nieuwbouw zal de druk op de woningmarkt verminderen en daarmee de prijzen in de hand houden. Tenzij honderdduizenden gezinnen besluiten bij hun ouders in te trekken of te emigreren. Geen erg waarschijnlijk scenario.

... en aan hervorming van de woningmarkt
Verder worden zowel starters als zittende bewoners geholpen door een fundamentele hervorming van de woningmarkt. Waardoor mensen makkelijker terecht kunnen in een betaalbare huursector zonder lange wachtrijen en in een betaalbare koopsector met voldoende doorstromingsmogelijkheden. Vereniging Eigen Huis werkt met andere maatschappelijk betrokken organisaties aan de contouren van zo’n breed plan. Een fundamentele hervorming van de woningmarkt zal vele jaren in beslag nemen. Vergelijk het met een hervorming van de arbeidsmarkt, de zorgsector of de verzorgingsstaat. Maar we zullen er met z’n allen niet aan ontkomen. In het belang van alle Nederlanders die goed en betaalbaar willen wonen. Huurders en kopers. Zittende bewoners en starters. Die wens is toch niet overdreven?

¹ Bron: Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek.